Szanowni Państwo,

W dniu  25 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać nowe regulacje o ochronie danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –  dalej RODO). W związku z powyższym jako administratorzy Państwa danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „AS” Spółka Cywilna Moczydłowski Sławomir , Wierzbicki Andrzej, Truskolasy Niwisko 3, 18-218 Sokoły, NIP: 722-154-14-94

2. Dane zbierane w celu obsługi i realizacji zamówień, w celach rachunkowych i podatkowych oraz w celach marketingowych.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. Niepodanie tych danych będzie uniemożliwiało realizację podanych celów w pkt.2

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa oraz firmy kurierskie.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy do przedawnienia roszczeń  wynikający z przepisów prawa i realizacji celów.

W przypadku chęci skorzystania z praw wymienionych w punkcie 3, bądź jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt na adres :

e-mail: as.sc@op.pl

tel.+48 86 275 00 40

tel. 515156052

 
facebook